Directe injectie Kleppen reiniger (voor direct ingespoten motoren)

500ml / J03190
Directe injectie Kleppen reiniger (voor direct ingespoten motoren)

JLM Lubricants' Directe Injectie Kleppen Reiniger (Direct Injection Valve Cleaner) is een krachtige verwijderaar van hardnekkige op koolstof gebaseerde afzettingen die zich vooral ophopen in de verbrandingskamers van de direct ingespoten motor en achter de kleppen. Deze situatie komt veel voor bij benzinemotoren met directe injectie (GDI) en hybrides. Maar het treft ook moderne diesel motoren, waarbij de motor vermogen, efficiëntie en betrouwbaarheid verliest.

Lees een interessant artikel over JLM Directe Injectie Kleppen Reiniger

Product informatie

Een ongelukkig gevolg van het verplaatsen van brandstofinjectoren van de inlaat naar de verbrandingskamer is dat vooral de inlaatkleppen niet schoon worden gehouden door verse benzine die erlangs spoelt. Door een combinatie van carterventilatie en afzettingen van uitlaatgasrecirculatie, bouwt koolstof zich ook snel op in de luchtinlaat, waardoor de motor effectief wordt verstikt. Aangezien deze koolstofafzettingen bij hogere temperaturen in het cilinderkopgietstuk terechtkomen, worden ze aan de oppervlakte gebakken, waardoor ze bijzonder moeilijk te verwijderen zijn.

JLM's Direct Injection Valve Cleaner is een essentieel onderdeel van een meervoudige aanval op het verwijderen van schadelijke koolstofafzettingen die moderne motoren teisteren. Het moet worden gebruikt naast JLM's GDI Injector schoner brandstofadditief (alleen voor benzinemotoren) en de JLM EGR en luchtinlaat schonere aerosol (zowel benzine als diesels) voor de beste resultaten.

JLM Lubricants' Direct Injection Valve Cleaner's gebruiksvriendelijke spuitbus bevat speciale reinigende oppervlakteactieve stoffen om aangekoekte koolstof effectiever los te maken en te verwijderen dan alternatieve producten die alleen op oplosmiddelen vertrouwen. Omdat de reinigingsoplossing in de motor terechtkomt, is de formulering van JLM ook zachter bij verbranding en onschadelijk voor roetfilters en katalysatoren.

JLM's Direct Injection Valve Cleaner reinigt niet alleen de kleppen maar ook de complete verbrandingskamer. Het resultaat is een verbeterde motorefficiëntie en verminderde uitlaatemissies, met name koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen (HC), met als voordeel verbeterde prestaties bij koude start.

HOE TE GEBRUIKEN

Dit product is uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik!

JLM heeft zijn Direct Injection Valve Cleaner ontworpen voor gebruiksgemak. In plaats van directe toegang tot de inlaatkanalen van de cilinderkop, komt het product de luchtinlaat van een warmlopende motor binnen, waardoor uitgebreide demontage wordt vermeden.

Schud de spuitbus gedurende ten minste twee minuten en richt de spray in kleine stoten van maximaal drie seconden in de inlaat. Laat de reiniger nooit door de intercooler gaan, of in gegolfde/gekronkelde rubberen leidingen komen, omdat dit kan leiden tot plasvorming. Wanneer u het beste toegangspunt hebt bepaald voor de motor waaraan u werkt, gaat u als volgt te werk:

  1. Start de motor, zorg ervoor dat deze de normale bedrijfstemperatuur heeft en laat hem stationair draaien.
  2. Spuit het product met korte tussenpozen van maximaal drie seconden in het inlaatspruitstuk. Het motortoerental kan bij elke toepassing toenemen of afnemen. Laat het motortoerental stabiliseren voordat u opnieuw gaat spuiten.
  3. Mocht het motortoerental toenemen of u merkt kloppen/pinken/pingelen, stop dan met spuiten en laat de motor weer stationair draaien. Trap het gaspedaal niet in.
  4. Laat de motor, met de helft van de gebruikte aerosolinhoud, nog twee minuten stationair draaien voordat u verdergaat.
  5. Als de spuitbus op is, laat u de motor nog twee minuten stationair draaien.
  6. Zet de motor af en monteer het inlaatsysteem weer.
  7. Start de motor opnieuw en geef hem kort op tot 2500 tpm en laat hem weer stationair draaien. Herhaal tien keer. U kunt ook een korte rit maken van 5-8 km (3-5 mijl).
  8. Laat de motor, alvorens deze uit te zetten, minstens een minuut stationair draaien.
  9. JLM's Direct Injection Valve Cleaner moet worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte; zowel handschoenen als oogbescherming zijn noodzakelijk.

Gerelateerde producten